1988

1988 König Johannes Heinen, Minister Willi Engels, Peter Feiter

1988 König Johannes Heinen, Minister Willi Engels, Peter Feiter vor der Pfarrkirche am Pfingstsonntag


Prinz Bernd Heinen, Minister Ralf Düchting und  Thomas Brockers

Prinz Bernd Heinen, Minister Ralf Düchting und Thomas Brockers